Huzurevinde Çalışanlara Ne Denir?

Huzurevinde çalışanlara ne denir, bu kişiler kimlerdir, personelin nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları soruları merak edilen konulardır. Huzurevi; devlete ait kurumlarda 60 yaş ve üzeri yaşlı insanlara, özele ait kurumlarda ise 55 yaş ve üstü yaşlı kimselere barınma, sağlık, sosyal ve psikoloji alanlarında hizmet sunan kurumlardır. Bu kurumlarda çalışan personel Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği’ne göre istihdam edilmektedir. Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği’ne göre huzurevinde çalışanlara ne denir, şeklinde sorulacak olunursa şu şekilde çalışanları sıralamak mümkündür;

  • Sorumlu müdür
  • Sosyal çalışmacı
  • Psikolog
  • Tabip
  • Hemşire/sağlık memuru
  • Yaşlı bakım elemanı
  • Aşçı
  • Diğer personel

Huzurevi Çalışanlarının Görev Dağılımı Nasıldır?

Huzurevinde çalışanlara ne denir?  Huzurevi çalışanlarının görev dağılımlarının nasıl olduğu Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği’nde ayrıca düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre sorumlu müdür kuruluşun idari, teknik ve mali tüm işlemlerinin amacına uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olan kişidir.

Sosyal çalışmacı, sosyal hizmetler bölümünde en az 4 yıllık üniversite mezunu olan çalışana denir. Sosyal çalışmacı sosyal inceleme raporunu düzenler, başvuruları sıraya koyar ve diğer iş tanımına giren işleri yapar. Psikolog, üniversitenin psikojosi eğitimi veren bölümünden en az 4 yıllık eğitim almış huzurevi çalışanıdır.

Huzurevinde Kimler Bakım Hizmetleri Verir?

Tabip; huzurevlerinde bakılan yaşlı kişilerin tıbbi değerlendirmesini yapan, tanı koyup tedavi aşamasını takip eden huzurevi çalışanıdır. Tabip kontrol amaçlı, düzenli olarak huzurevi sakinlerinin sağlık kontrollerini yaparak bulaşıcı hastalıklara karşı önceden koruyucu önlemler alır.

Hemşire/ sağlık memuru; hastaları muayeneye hazırlayan, tabibin belirlediği tedavileri uygulayan, nabız, tansiyon ve şeker ölçümü yapan, acil durumlarda ilk yardım uygulayan, bulaşıcı hastalıklarda gerekli önlemleri alan ve huzurevi sakinlerini bu yönde bilgilendiren kurum çalışanıdır.

Yaşlı bakım elemanı; yaşlı kimsenin fiziksel bakımı ile ilgili her türlü işlemi yapan, gerek duyulması halinde beslenmeye yardımcı olan, yaşlı kişinin odasın, eşyalarını düzenleyen huzurevi çalışanıdır. Yaşlı bakım elemanı huzurevinin temizliğinde ve diğer işlerinde çalıştırılamazlar.
Huzurevinde çalışanlara ne denir, sorusuna cevaben bir diğer kurum çalışanı ise aşçıdır. Aşçı, yemeklerin sağlık koşullarıyla pişirilmesi ve yemeklerin sunumundan sorumludur. Diğer personel ise temizlik işlerinde çalışan kişidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked