İzmir özel huzurevleri, belirli bir yaş almış kişilerin tercih ettiği kurumlardır. Bu kurumlar içerisinde